PROMOSI PENERBANGAN BERSAMA RAKAN KONGSI 2023

20.10.2023
Tarikh Akhir Pendaftaran
01.08.2023 - 31.10.2023
Tempoh Promosi

Syarat Kelayakan Rakan Kongsi:

• Rakan kongsi harus mencapai kedua-dua deposit bersih minimum dan keperluan volum dagangan semasa tempoh tempoh promosi.

• Rakan kongsi perlu didaftarkan pada halaman pendaratan promosi.

• Setiap peserta yang layak hanya boleh memperoleh Hadiah SEKALI.

• Setiap peserta yang layak hendaklah menjadi rakan kongsi yang disahkan.

• Untuk menuntut hadiah anda, anda perlu menghantar e-mel ke marketing@cxmdirect.com dan menunjukkan nama, nombor akaun dagangan, nombor telefon dan tarikh pendaftaran anda untuk menyertai aktiviti atau meng hubungi Eksekutif Akaun anda untuk mendapatkan bantuan.

• Peserta juga boleh memilih untuk menerima dana yang boleh dikeluarkan ke MT4 dan bukannya hadiah sebenar, yang mana nilai diskaun tunai 70% akan digunakan untuk hadiah.

Jenis Akaun Layak: Standard, CENT, ECN

Pengiraan Deposit Bersih (Net): Deposit Dalaman, kecuali pemindahan Komisen IB tidak akan dikira dalam deposit.

Pengiraan Volum Dagangan mengikut Jenis Akaun: Keperluan volum dagangan pada akaun CENT perlu 100X daripa- da akaun Standard dan akaun ECN mempunyai keperluan lot khasnya juga

Instrumen yang Layak: Semua instrumen

Master IB dan Sub-IB: Kedua-dua Master IB dan Sub-IB boleh memohon, tetapi hanya data pelanggan langsung mereka boleh dikira dalam matlamat kelayakan hadiah. Deposit bersih dan volum dagangan pelanggan Sub-IB tidak akan dikira ke dalam Master IB walaupun subIB tidak terpakai.

Terma dan Syarat Tambahan:

• Hanya deposit pelanggan yang sah dalam tempoh promosi akan dipertimbangkan.

• Secara umumnya, hadiah diberikan setiap bulan, di mana tuntutan hadiah untuk bulan sebelumnya disemak dan
• dikeluarkan pada 20 haribulan berikutnya. Pihak yang lewat menuntut tidak akan dilayan.

• Tawaran ini dikira setiap rakan kongsi (berdasarkan satu e-mel/nama), dan bukan setiap nombor ID rakan kongsi.

• Dengan mendaftar, dan atau menerima terma dan syarat dalam halaman pendaratan yang berkenaan dan/atau kawasan ahli pelanggan, pelanggan mengakui bahawa mereka telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat promosi ini.

• Sekiranya terdapat penyalahgunaan atau penyalahgunaan promosi ini, CXM Direct berhak untuk membatalkan kelayakan pelanggan atau menolak untuk mengeluarkan bonus pada bila-bila masa.

• Jika Syarikat mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pelanggan telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan syarat promosi ini atau sebarang promosi lain Syarikat, atau telah bertindak dengan niat jahat, Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menafikan, menahan, menarik balik atau menamatkan tawaran dan, jika perlu:

o Untuk menahan, membatalkan atau mengenakan tindakana kepada Akaun rakaun kongsi

o Untuk menamatkan akses rakan kongsi daripada perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat dan/atau menamatkan kontrak antara Syarikat dan pelanggan untuk penyediaan perkhidmatan,

o untuk menyekat Akaun(-akaun) pelanggan tersebut dan untuk mengatur pemindahan sebarang baki yang
o tidak digunakan, ditolak jumlah tawaran, serta sebarang keuntungan yang dianggap oleh Syarikat telah diperoleh melalui Tingkah Laku Kesat, kepada pelanggan. Apabila Tingkah Laku Kesat termasuk tetapi tidak terhad kepada:

o Apabila rakan kongsi, dengan sendiri atau bertindak dengan orang lain (termasuk Pelanggan/
Ahli Gabungan/ Pengurus Wang) menubuhkan kedudukan atau kedudukan dagangan yang mempunyai tujuan atau kesan untuk mengekstrak keuntungan yang dijana oleh promosi, tanpa pendedahan kepada risiko ekonomi, terma suk tanpa had kehilangan tawaran atau modal pelanggan (atau modal orang lain).

Disklaimer
Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, meminda atau menamatkan tawaran, atau mana-mana aspek daripadanya, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.

ULASAN 100% CEMERLANG
USDMXN
16.79350 / 16.79170
USDHKD
7.81307 / 7.81030
USDCNH
7.26434 / 7.26416
USDCAD
1.36468 / 1.36463
GBPSGD
1.72126 / 1.72095
GBPNZD
2.07810 / 2.07787
EURZAR
19.85732 / 19.84219
EURUSD
1.08565 / 1.08561
EURTRY
35.01090 / 34.99250
EURSEK
11.48711 / 11.48319
CHFSGD
1.47825 / 1.47802
CHFPLN
4.29575 / 4.29155
CHFNOK
11.52435 / 11.51434
AUDUSD
0.66492 / 0.66488
AUDNZD
1.08289 / 1.08262
AUDJPY
104.526 / 104.511
AUDCHF
0.60677 / 0.60664
AUDCAD
0.90741 / 0.90726